Algemene verkoopvoorwaarden

BEDRIJFSGEGEVENS: Bedrijf: Costa do Vizir Beach Village & SPA, Lda. Belastingnummer: 508450160 Bedrijfsplaats: Monte Branco, 7520-437 Porto Covo – Portugal Maatschappelijke zetel: Monte Branco, 7520-437 Porto Covo Telefonisch contact: +351 269959100 (gesprekskosten voor nationale vaste nummers) / +351 968526833 (gesprekskosten naar nationaal mobiel netwerk) E-mail contact: info@costadovizir.com INLEIDING Het doel van dit document is het regelen van de Algemene Verkoopvoorwaarden van de online boekingsdiensten of “diensten” van Costa do Vizir Beach Village & SPA, Lda, hierboven beter geïdentificeerd en hierna Costa do Vizir genoemd. Alle informatie beschikbaar op de website, waarmee je kunt boeken De diensten worden aangeboden in het Portugees, Engels, Frans en Spaans. De Klant bevestigt dat hij/zij deze algemene verkoopvoorwaarden volledig begrijpt en die volledig handelingsbekwaam is om zich te verbinden aan de voorwaarden van het deze algemene verkoopvoorwaarden. Als consument heeft de klant specifieke rechten die kunnen worden aangevochten indien de voorbehouden diensten worden gebruikt in het kader van hun activiteiten commercieel, zakelijk en/of professioneel. De Klant aanvaardt de verkoopvoorwaarden van Costa do Vizir en de voorwaarden van verkoop voor het geboekte tarief op het moment van boeken. De Klant heeft de mogelijkheid om deze algemene voorwaarden op te slaan bij gebruik van de standaardfuncties in uw browser of computer. De verkoopvoorwaarden zijn bindend voor de Klant. op het moment van reserveren op de website. Alle boekingen via de website impliceren volledig overleg en acceptatie. deze voorwaarden en de verkoopvoorwaarden voor het gereserveerde tarief. Als u het niet eens bent met deze algemene verkoopvoorwaarden, doe dan niet pagina’s van de website mag bezoeken, gebruiken of doorbladeren. 0. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER 0.1 De gebruiker garandeert dat hij/zij ouder is dan 18 jaar en dat de informatie verstrekt aan Costa do Vizir juist, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn. In deze In deze zin is de gebruiker verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van alle verstrekte gegevens en zal de verstrekte informatie naar behoren bijwerken om overeenkomen met hun werkelijke situatie. 0.2 Indien gebruiker gegevens van derden aan Costa do Vizir verstrekt, zal gebruiker u moet verklaren dat u toestemming hebt gekregen van deze derden om de gegevens te verstrekken aan Costa do Vizir 0.3 De gebruiker is verantwoordelijk voor alle onjuiste of onnauwkeurige informatie die verstrekt via de website en voor alle schade, direct of indirect, die kan voortvloeien uit het gebruik van de website. aan de Costa do Vizir of aan derden. 0.4 De gebruiker verbindt zich ertoe de diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, de normen zeden, goede gewoonten en de openbare orde, alsmede met de bepalingen van deze voorwaarden en algemene verkoopvoorwaarden. 1. WEBSITE-INFORMATIE: 1.1 De gegevens die het mogelijk maken de Costa do Vizir nauwkeurig te identificeren en bekendheid te geven aan haar de naam van het bedrijf, het adres van het pand en de statutaire zetel en het e-mailadres, telefoonnummers en fiscale identificatienummers. 1.2 Via de website kunnen gebruikers kampeerplaatsen en accommodatie reserveren (appartementen en bungalows) aan de Costa do Vizir. 1.3 De belangrijkste kenmerken van de aangeboden accommodatie worden in de volgende tabel weergegeven in het boekingsstadium of door de website te raadplegen (foto’s als leidraad). 1.4 De prijzen (geaccepteerde betalingswijzen en geldigheid van de aanbieding) en data beschikbare accommodatie en kampeerplaatsen worden gepresenteerd tijdens de reserveringsproces. 1.5 Deze algemene verkoopvoorwaarden. 1.6 De geldigheidsduur van de aanbieding en de prijs. 2. DEFINITIES Onder de voorwaarden van deze voorwaarden hebben de hieronder gebruikte uitdrukkingen en termen de volgende betekenis de volgende betekenissen: ▪ “klant” – een natuurlijke persoon die een product of dienst huurt en in staat is om rechtspersoon om deze voorwaarden en bepalingen over te nemen. ▪ “Online boeken” – kampeerplaatsen en aanvullende accommodatie boeken (appartementen en bungalows) via het virtuele boekingsformulier via “thelisresa” op de Costa do Vizir website. ▪ “Voorwaarden voor de verkoop van het gereserveerde tarief” – specifieke voorwaarden voor elke reservering gemaakt door de Klant met betrekking tot de betaling voor de boeking. ▪ “reserveringsaanvraag” – aanvraag om kampeerplaatsen en accommodatie te reserveren (appartementen en bungalows) die de klant via de website heeft gemaakt:
Camping in Porto Covo
▪ “boeking geaccepteerd” voordat de boeking is bevestigd, kunnen er enkele beperkingen zijn van toepassing op de reservering van bepaalde kampeerplaatsen of -verblijven aanvullende, die mogelijk niet beschikbaar zijn tijdens het verblijf of bestaan andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het verblijf voor de data van de reservering en ook in de gevallen van vooruitbetaling van de aanbetaling, afhankelijk van de betaling van het resterende bedrag van de reserve. In deze gevallen wordt door Costa do Vizir een e-mail gestuurd naar de Klant met de volgende inhoud vermelding van de verrichte betaling en een overzicht van de door de Klant geboekte diensten in de website. De boeking wordt alleen als geldig beschouwd als Costa do Vizir het valideert en accepteert door middel van bindend te zijn. ▪ “Boekingsbevestiging” – e-mail verzonden door Costa do Vizir naar de Klant met een samenvatting van worden de door de Klant op de website geboekte diensten bindend. ▪ “Service” – het boeken van kampeerplaatsen en aanvullende accommodatie (appartementen en bungalows) waarvan de belangrijkste kenmerken worden gepresenteerd in de Costa do Vizir website inclusief het geldende tarief. ▪ “partners” – verwijst naar elke commerciële partner van de Costa do Vizir die de haar activiteiten onder de handelsmerken die zij bezit en waarmee Costa De Vizier heeft een contract getekend waarmee hij diensten kan verkopen. ▪ “partnerdiensten” – reserveren van kampeerplaatsen en accommodatie (flats en bungalows), met als belangrijkste kenmerken gepresenteerd in advertenties voor kampeerplaatsen, appartementen en bungalows verkrijgbaar bij elk van de Costa do Vizir partners. ▪ “mobiele toepassingen” – diensten die het mogelijk maken mobiele terminals met het internet te verbinden en, in het bijzonder, waarmee u kampeerdiensten kunt raadplegen en boeken en aanvullende accommodatie aangeboden door de Costa do Vizir. ▪ “dienstverlener” – entiteit die gebruikers toegang geeft tot de website via je eigen website, mobiele diensten of een andere tool. De Kust Vizir gebruikt de Unixdata / Thelisresa booking engine van een provider dienstverlener, die na het verzamelen van de gegevens met betrekking tot het verblijf van de houder de ze via de Thelisresa / Unixdata interface naar het Costa do Vizir reserveringssysteem. waarmee we reserveringen kunnen maken en u informatie of verduidelijkingen kunnen geven gevraagd. “gegevens” – verwijst naar alle informatie die door de Klant is verstrekt bij het maken van de boeking en/of over derden voor wie u de boeking maakt. ▪ “Persoonsgegevens” – verwijst naar alle informatie over een persoon, rechtstreeks of onrechtstreeks. indirect geïdentificeerd of identificeerbaar, in het bijzonder door verwijzing naar een identificator zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, naam van online gebruiker of een of meer specifieke indicaties van hun fysieke identiteit, fysiologisch, genetisch, mentaal, economisch, cultureel of sociaal. ▪ “e-mail / elektronische post” – elk bericht in de vorm van tekst, stem, geluid of afbeelding, verzonden over een openbaar communicatienetwerk en opgeslagen op een server van de netwerk of op de werkapparatuur van de ontvanger totdat de ontvanger het heeft ontvangen. ontvanger. ▪ “website / site” – elektronische dienst geëxploiteerd door Costa do Vizir op het internet, beschikbaar op op https://costadovizir.com, waar klanten kunnen reserveren aan de Costa do Vizir. 3. OBJECT 3.1 Deze voorwaarden definiëren de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de reservering van diensten aangeboden door Costa do Vizir. 3.2 Het omvat ook alle noodzakelijke boekings- en postboekingsfasen. 3.3 De Klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze volledig en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief, beschikbaar op de website, evenals het privacybeleid en de algemene boekingsvoorwaarden in deze nieuwste versie. 4. AMBIT Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen via de website van de Costa do Vizir op: https://costadovizir.com en andere kanalen. 5. DUUR 5.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van de Costa do Vizir zijn beschikbaar op de website. 5.2 Costa do Vizir heeft het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of definitief te sluiten. zeker de website of online boekingsruimte. 5.3 Costa do Vizir aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ongeacht hun aard, die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen en/of tijdelijke onbeschikbaarheid of permanente of gedeeltelijke sluiting van de website of aanverwante diensten, zoals het online boekingsgedeelte.

6. ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN
6.1 De Klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke boeking van diensten de
verplichte informatie die wordt gevraagd in het online boekingsformulier.
6.2 De reservering is pas definitief na aanvaarding door Costa do Vizir.
6.3 Boekingen die meer dan 30 dagen voor de datum van het verblijf zijn gemaakt
wordt geacht te zijn aanvaard zodra het voorschot als aanbetaling is ontvangen.
(25%) van het totale bedrag van de reservering, alsmede na aanvaarding van de reservering door Costa
van de Vizier.
6.4 In het geval van niet-betaling van de aanbetaling om de boeking te accepteren op het moment dat
of het resterende bedrag van het verblijf niet betalen.
geboekt, die uiterlijk 30 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf betaald moet zijn,
In dergelijke gevallen heeft Costa do Vizir het recht om de reservering te annuleren en bijgevolg de
accommodatie of kampeerplaats, is vrij voor commercialisering.
6.5 In geval van een geaccepteerde boeking als bedoeld in 6.3 wordt door Costa do Vizir een e-mail gestuurd aan
Klant met vermelding van gemaakte betaling en overzicht van geboekte diensten
door de Klant op de website. De boeking wordt alleen als geldig beschouwd als Costa do Vizir het valideert en
om het als bindend te accepteren.
6.6 Boekingen in het algemeen worden slechts als geldig beschouwd indien Costa do Vizir deze accepteert en
Deze is vrij om ze te aanvaarden of te verwerpen.
6.7 De aanvaarding of weigering van een boeking kan onder andere afhankelijk zijn van de
functionaliteit, bruikbaarheid en effectieve beschikbaarheid van de accommodatie (flat
of bungalow) of van het resort zelf en in het algemeen van alle omstandigheden die
van invloed kunnen zijn op het verblijf op de data waarop de boeking betrekking heeft.
6.8 De Costa do Vizir biedt gezinsvakanties in de traditionele zin van het woord, zoals de
accommodatie is speciaal voor dit doel ontworpen. De Costa do Vizir
behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren die tegen dit principe ingaan of die
proberen het te omzeilen.
6.9 Boekingen voor kavels en accommodatie (bungalows of appartementen) zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden
en mag in geen geval worden overgedragen aan derden, noch
gratis of tegen betaling.
6.10 Alle boekingen gemaakt door derden moeten worden afgerond op naam van de derde.
houder van het verblijf.
6.11 De Klant is als enige verantwoordelijk voor zijn eigen selectie van diensten en voor
om aan hun behoeften te voldoen. De Costa do Vizir kan niet worden
verantwoordelijk in dit opzicht.
6.12 De Klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de verstrekte informatie.
7. MINOREN
Kinderen jonger dan 18 moeten worden begeleid door hun ouders, leerkrachten of anderen.
naar behoren gemachtigde volwassenen. De Costa do Vizir kan documentatie vereisen
die volwassenen identificeert als ouders, leerkrachten of bevoegde personen.
8. KAMPEERPLAATSEN
De basisprijs is inclusief:
8.1 Tent, 2 personen, toegang voor een voertuig, elektriciteitsaansluiting, evenals de
toegang tot sanitaire voorzieningen en opvanginfrastructuur;
8.2 Caravan, 2 personen, toegang voor een voertuig, elektriciteitsaansluiting, evenals de
toegang tot sanitaire voorzieningen en opvanginfrastructuur.
8.3 Camper, 2 personen, elektriciteitsaansluiting, evenals toegang tot
sanitaire voorzieningen en opvanginfrastructuur.
9. AANVULLENDE ACCOMMODATIE
9.1 De aanvullende accommodatie (appartementen en bungalows) is volledig gemeubileerd.
uitgerust.
9.2 De basisprijs is voor 2 personen in een appartement met 1 slaapkamer, 4 personen in een appartement met 2 slaapkamers en 5 personen in een appartement met 3 slaapkamers.
in het geval van bungalows.
9.3 Bewoning door “extra personen” kan alleen plaatsvinden ten aanzien van
beschikbaarheid en capaciteit van de accommodatie en alleen in gevallen waarin deze dienst
is beschikbaar gesteld en geaccepteerd door de Costa do Vizir.
9.4 Costa do Vizir heeft het recht de toegang te weigeren aan groepen of gezinnen die
aanwezig zijn met een aantal reisgenoten dat groter is dan de capaciteit van de accommodatie
gecontracteerd.
9.5 Het administratieve proces voor reserveringen aan de Costa do Vizir, zowel voor de
Accommodatie en kampeerplaatsen brengen geen extra kosten met zich mee voor
Klanten.
10. GROEPSBOEKING
10.1 Elke boeking van meer dan 4 accommodaties door dezelfde persoon of door
verschillende natuurlijke personen, zelfs als ze elkaar kennen en/of samen reizen door de
dezelfde redenen, op dezelfde verblijfsdata, worden beschouwd als reserveringen van
groep.
10.2 De voorgestelde accommodatie op de website van Costa do Vizir, ongeacht of het kavels zijn voor
kamperen of aanvullende accommodatie is uitsluitend bedoeld voor klanten
individuen.
10.3 Voor alle groepsboekingsaanvragen is het noodzakelijk om contact op te nemen met Costa do
Vizir, per telefoon, e-mail of via onze optie “Contact”.
10.4 Costa do Vizir heeft het recht de boekingsaanvraag te analyseren alvorens deze te accepteren.
of weigeren.
11. PRIJZEN EN TOERISTENBELASTING
11.1 De aangegeven prijzen gelden voor het lopende kalenderjaar.
11.2 De aangegeven prijzen gelden per nacht, uitgedrukt in euro’s en zijn alleen geldig voor
voor de periode aangegeven op de website.
11.3 De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW die van toepassing is op de dag van boeking.
11.4 Het bedrag van de toeristenbelasting dat door de administratieve autoriteiten wordt toegepast, kan
van variaties.
11.5 Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of regelgevende vergoedingen
opgelegd door de bevoegde autoriteiten worden automatisch doorgegeven aan de
prijzen vermeld op de factuurdatum.
11.6 Prijzen voor boekingsdiensten worden voor en tijdens het boekingsproces aangegeven.
online reserveren.
12. BETALINGSVOORWAARDEN
12.1 Voor alle boekingen gemaakt aan de Costa do Vizir waarvan het verblijf niet de
de toegang van de Klant tot de percelen of accommodatie binnen 30 dagen na de datum van de
en om de boeking te garanderen, moet de Klant het volgende betalen
op het moment van de boeking, via het aan u beschikbaar gestelde betaalmiddel van (25
%) van het totale bedrag van het geboekte verblijf.
12.2 Het resterende bedrag van het geboekte verblijf moet worden betaald binnen 30
dagen voor de begindatum van het verblijf aan de Costa do Vizir.
12.3 Voor boekingen die minder dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf worden gemaakt en waarbij de
gevalideerd en bevestigd is, moet de Klant de volledige betaling van de
waarde van het verblijf op het moment van boeken.
12.4 In geval van niet-betaling van de boekingsaanbetaling of het bedrag
restant van de waarde van het verblijf onder de voorwaarden van (12.1) en (12.2) van de voorwaarden
betaling, Costa do Vizir heeft het recht om onmiddellijk de reservering te annuleren en in
waardoor de accommodatie vrij komt voor commercialisatie.
13. WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN OP INITIATIEF VAN DE KLANT
Wijzigingen in de boeking
13.1 De Klant kan wijzigingen van zijn verblijf aanvragen door een schriftelijk verzoek te sturen naar
naar de Costa do Vizir, per e-mail of telefoon,
(zie contactgegevens van deze verkoopvoorwaarden), een dergelijk verzoek tot wijziging van de
afhankelijk van beschikbaarheid en capaciteit van de beschikbare accommodatie.
13.2 Wijzigingen van boekingsdata van het ene jaar op het andere worden niet geaccepteerd,
tenzij de Klant de te verwachten prijsverhoging voor de
het jaar daarop.
13.3 Als de wijziging niet kan worden doorgevoerd, moet de Klant zijn verblijf
de oorspronkelijke voorwaarden van de reservering of deze annuleren volgens de voorwaarden van
annulering van reserveringen of annuleringsverzekering.
13.4 Een verzoek tot verlenging van de verblijfsduur is altijd onderworpen aan de volgende voorwaarden
onder voorbehoud van beschikbaarheid en de op dat moment geldende prijzen.
13.5 Elk verzoek om de verblijfsduur te verkorten wordt beschouwd als een annulering.
en zal onderworpen zijn aan de modaliteiten van annulering en onderbreking van het verblijf.
Onderbroken of verkort verblijf
13.6 Indien het verblijf wordt onderbroken of verkort door annulering in toevallige gevallen
of overmacht, zullen de betaalde bedragen voor de reservering volledig worden terugbetaald.
Deze annulering geeft echter geen recht op betaling van compensatie,
rente of enige andere vergoeding aan de Klant.
13.7 Indien het verblijf wordt onderbroken of verkort als gevolg van annulering en om redenen
toe te rekenen aan de klant, moeten alle verzoeken tot annulering door de klant worden gedaan.
per brief naar het postadres van Costa do Vizir of naar de contactpersoon van
e-mail van de Costa do Vizir.
13.8 Costa do Vizir accepteert geen telefonische annuleringen.
13.9 Elke gehele of gedeeltelijke annulering van de boekingsperiode leidt tot de beëindiging van
de reserve geheel of gedeeltelijk. In deze gevallen zijn de accommodatie of kampeerplaatsen
geheel of gedeeltelijk vrij zijn voor commercialisering, in het laatste geval (annulering
gedeeltelijk) alleen tijdens de betreffende periode.
13.10 In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van de boeking door de Klant, zonder dat deze laatste
heeft ingetekend op de annuleringsgarantie tot de datum van aankomst aan de Costa do Vizir, voor één
om de volgende redenen: i) sluiting van grenzen bij administratieve beslissing; ii)
sluiting van de Costa do Vizir; iii) het beperken van reizen tot een aantal
kilometer bij administratieve beslissing, waarbij de Klant geen toegang krijgt tot de Kust van de
Vizir, wordt een tegoedbon uitgegeven met een waarde die overeenkomt met het totale betaalde bedrag.
voor twee jaar. Als de Klant de voucher weigert, wordt het bedrag terugbetaald.
op uw verzoek.
Annulering van de boeking – gevolgen:
13.11 Annulering op de 16e dag voor aanvang van het verblijf:
a) Het vooraf betaalde bedrag als aanbetaling (25 procent) zal worden ingehouden door Costa do Costa.
Vizir als annuleringskosten, niet het onderwerp zijn van enige
vergoeding.
b) Alle andere betaalde bedragen, verminderd met het betaalde bedrag
vooruitbetaling (25%) wordt terugbetaald aan de Klant.
13.12 Annulering tussen de 15e dag en de 6e dag voor aanvang van het verblijf – het bedrag van
(30 procent) van de totale kosten van het verblijf zal worden ingehouden door Costa do Vizir als
annulering.
13.13 Annulering tussen de 5e dag en 0 dagen voor aanvang van het verblijf – Costa do Vizir
behoudt alle betaalde bedragen, die niet onderworpen zijn aan enige
vergoeding.

13.14 Indien Afnemer een reservering maakt maar niet verschijnt bij Costa do Vizir op de datum
gepland voor het begin van zijn verblijf zonder de receptie van de Costa do Vizir hiervan op de hoogte te hebben gesteld, door
brief of e-mail dat u de accommodatie of kampeerplaats niet zult betreden op de datum
gepland voor het begin van je verblijf, wordt de boeking als geannuleerd beschouwd. In dit geval
Costa do Vizir heeft het recht alle door Afnemer betaalde bedragen te behouden en in
waardoor de accommodatie vrij komt voor commercialisatie.
13.15 In geval van annulering van de boeking door de Klant die een verzekering heeft afgesloten tegen
annulering van boekingen, worden de betaalde bedragen gedekt door de garantie in overeenstemming met de
algemene voorwaarden voor het annuleren van boekingen. In dit geval is de Klant verantwoordelijk voor
verzoek om vergoeding van de verzekeraar.
13.16 Als de reden voor annulering van de boeking niet wordt gedekt door de annuleringsverzekering
reserves of als de verzekeraar verantwoordelijkheid voor betaling afwijst, de
Bedragen betaald door de Klant aan Costa do Vizir zijn niet onderworpen aan enige terugbetaling.
13.17 Indien de geïnstalleerde Klant zonder opgaaf van reden het gecontracteerde verblijf wenst in te korten
geldige en naar behoren gemotiveerde rechtvaardiging, vindt er geen terugbetaling plaats van
elk bedrag.
14. AANKOMST – INCHECKEN – PROCEDURES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Accommodatie:
14.1 Op de dag van aankomst aan de Costa do Vizir wordt de Klant vanaf 17:00 uur ontvangen en
Wanneer u de sleutels van uw accommodatie overhandigt, wordt u gevraagd een borg te betalen van
200€.
14.2 De Klant dient zorg te dragen voor zijn persoonlijke bezittingen.
14.3 Costa do Vizir is niet aansprakelijk voor incidenten zoals,
(ongevallen, schade, diefstal van voorwerpen, enz.), die uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de betrokken persoon vallen.
Cliënten, verzorgers en eventuele bezoekers.
14.4 De Klant die houder is van een Accommodatie is te allen tijde aansprakelijk voor alle
storingen of schade veroorzaakt door begeleidende personen en bezoekers, evenals
voor hun apparatuur.
Kampeerplaatsen:
14.5 Aankomst / inchecken van klanten voor het opzetten van kampeerplaatsen
loopt van 8:00 tot 23:00.
14.6 Naast de verantwoordelijkheden genoemd in 14.3 en 14.4 heeft de Costa do Vizir de volgende verantwoordelijkheden
wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor schade veroorzaakt door slecht weer of
door vallende bomen.
14.7 Alle materialen die geïnstalleerd worden aan de Costa do Vizir moeten gedekt zijn door een
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, onder de voorwaarden van de respectieve polis.
14.8 De kampeerautoverzekering moet de zaken verzekeren die het geheel van de
kampeeruitrusting van de klant/verzekerde, beschreven in de voorwaarden
bijzonderheden van het beleid, tijdens hun verblijf aan de Costa do Vizir.
15. VERBLIJF AAN DE COSTA DO VIZIR
15.1 Krachtens de geldende regelgeving wordt de Klant gevraagd zich te identificeren
bij aankomst op de Costa do Vizir, zodat de gegevens kunnen worden gecontroleerd op de
Klant.
15.2 De Klant, zijn metgezellen en eventuele bezoekers moeten de
bepalingen van het huishoudelijk reglement, dat ter inzage ligt bij de receptie van het
Costa do Vizir
15.3 In het geval dat een Klant/gast en/of bezoeker niet voldoet aan enige bepaling van het
Interne Reglementen, zal de Costa do Vizir verplicht zijn om de
Klant/gast en/of bezoeker die het pand verlaat zonder dat de Klant
het recht op compensatie en/of terugbetaling van gedane betalingen.
15.4 Costa do Vizir heeft (gratis) WI-FI toegang waarmee Afnemer kan beschikken over
Internettoegang. Niettemin informeert Costa do Vizir klanten dat het WI-FI-netwerk
effectiever in bepaalde gebieden van de Costa do Vizir, zoals de receptie, de
het terras van de bar bij het zwembad en het restaurantgedeelte.
15.5 De klant is verplicht zich te houden aan het beveiligingsbeleid van de dienstverlener.
van de Costa do Vizir en de regels voor het gebruik van veiligheidsmiddelen, waarvan de
Het doel is om onwettig gebruik van computerbronnen te voorkomen en zich te onthouden van handelingen die
kan de effectiviteit van deze middelen verminderen.
15.6 In geval van een specifieke apparatuurstoring of wanneer de toegang is opgeschort
of hiertoe om welke reden dan ook niet in staat is, heeft de Klant geen recht op een
compensatie of schadeloosstelling van de Costa do Vizir.
16. VERTREK – UITCHECKEN – PROCEDURES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Extra accommodatie:
16.1 Op de dag van vertrek, aangegeven in het contract van de Klant, moet de accommodatie
onbezet van mensen en goederen tot 10:00 uur.
16.2 De accommodatie moet door de Klant worden geretourneerd in de staat van onderhoud waarin deze werd aangetroffen.
met alle apparatuur functioneel. De Costa do Vizir controleert
dat de apparatuur in de inventaris in overeenstemming is en alle
ontbrekende of beschadigde apparatuur en beschadigde infrastructuur,
is de verantwoordelijkheid van de Klant.
16.3 In geval van door de Klant veroorzaakte schade kan de verstrekte borgsom niet worden teruggevorderd.
terugbetaald aan het einde van hun verblijf. De kosten van de schade worden bepaald en na aftrek van
van hetzelfde, zal het restant van de aanbetaling aan de Klant worden terugbetaald.
16.4 Als de verstrekte borg onvoldoende blijkt om de vastgestelde schade te dekken,
Costa do Vizir heeft het recht om aanvullende schadevergoeding te eisen van Afnemer voor
alle werkelijke schade dekken.
16.5 Costa do Vizir heeft het recht een extra dag in rekening te brengen tegen de prijs in
van kracht, als de Klant uitcheckt na de geplande tijd en op voorwaarde dat dit niet
is eerder overeengekomen met de ontvangst van de Costa do Vizir.
16.6 Onverminderd het bepaalde in 16.5 is de Klant tevens verplicht tot betaling van een
eventuele schadevergoedingen die de Costa do Vizir moet uitgeven als gevolg van de
het onmogelijk is voor de volgende Klant om naar zijn accommodatie te verhuizen.
Kampeerplaatsen:
16.7 Check-outs voor Klanten die verblijven op kampeerplaatsen worden uitgevoerd door
om 12:00 uur op de dag dat de Klant moet vertrekken.
17. TOELATING VAN DIEREN
17.1 Costa do Vizir is “huisdiervriendelijk”, dus bepaalde dieren zijn toegestaan,
zolang ze aangelijnd zijn en vergezeld van hun baasjes of in de
de transportdoos.
17.2 Dieren van rassen die als gevaarlijk worden beschouwd, zijn niet toegestaan.
17.3 Om hygiënische redenen zijn dieren niet toegestaan in gemeenschappelijke ruimten (in de
kleedkamers, receptie, zwembadterras, zwembad, sportvelden, de
kinderspeelplaats, cateringruimtes en markt).
17.4 De vaccinatiedocumenten van de dieren moeten up-to-date zijn en de eigenaren moeten
om ze bij zich te dragen omdat ze ze misschien aan de autoriteiten moeten laten zien.
17.5 Voor de opvang van dieren wordt een prijs in rekening gebracht op het moment van opvang.
Tariefvoorwaarden aangegeven op de Costa do Vizir website.
17.6 Costa do Vizir verstrekt geen voedsel of materiaal voor de
onderdak voor de dieren tijdens hun verblijf.
18. BEELDEN
Costa do Vizir kan Afnemer toestemming vragen voor gebruik,
reproductie en verspreiding van het beeld en/of de stem verkregen door middel van foto’s, video’s
en/of stemopnames gemaakt tijdens activiteiten of andere evenementen georganiseerd door de
Costa do Vizir waarin de Klant optreedt of heeft deelgenomen tijdens hun verblijf,
voor de doeleinden die het best kunnen worden geïdentificeerd op een specifiek formulier,
namelijk ten behoeve van institutionele communicatie, publiciteitsactiviteiten, enz.
marketing en promotie van de Costa do Vizir.
19. VERANTWOORDELIJKHEDEN – ALGEMENE INFORMATIE
19.1 De belangrijkste kenmerken van de accommodatie worden beschreven in de reservering
online, maar omdat de foto’s niet zijn genomen op de dag dat de
reservering door de Klant, kunnen er niet-substantiële verschillen zijn tussen de foto en de
realiteit op het moment van het gebruik van de door de Klant gecontracteerde diensten, die geen
de Klant het recht op elke contractuele wijziging.
19.2 Costa do Vizir is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig nakomen van enige verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit.
het niet nakomen van voorbehouden in geval van toevallige gebeurtenissen of overmacht, acties
onvoorzienbaar of onvermijdelijk door derden of door toedoen van de Klant, namelijk de
onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, fouten of
computerfouten, systeemstoringen, externe interferentie, computervirussen
of ongeautoriseerde vooruitbetaling door de bank van de kaarthouder.
19.3 Elke boeking of betaling die onregelmatig, ineffectief, onvolledig of
fraude om redenen die te wijten zijn aan de Klant zal resulteren in de annulering van de bestelling
op kosten van de Klant, onverminderd enige burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid.
19.4 Partners zijn verantwoordelijk voor de aanbiedingen die op hun diensten worden weergegeven,
in het bijzonder voor de juistheid en volledigheid van de informatie, waaronder tarieven, prijzen,
tarieven, voorwaarden en beschikbaarheid.
19.5 Costa do Vizir treedt op als bemiddelaar tussen Klant en de Partners en in deze
sentido kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout, onderbreking van de service, informatie
onnauwkeurig, misleidend of onjuist is of zelfs te wijten is aan een gebrek aan informatie van Partners.

19.6 Het invoeren van de benodigde bankgegevens, alsmede de acceptatie van de
deze voorwaarden, de verkoopvoorwaarden voor het gereserveerde tarief en de
boekingsaanvraag (bevestigd door de Costa do Vizir), vormen een handtekening
tussen de twee partijen, en wordt geacht automatisch te zijn opgenomen
aan het ondertekende contract, zonder het op schrift te hoeven stellen.
20. ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN OF OVERMACHT
20.1 “Onvoorzienbare omstandigheden” komen overeen met de ontwikkeling van natuurkrachten waaraan de
Het handelen van de mens is totaal vreemd (bijv. overstromingen, branden, plotselinge dood, etc.),
heeft het onderliggende idee van onvoorspelbaarheid, het feit kan niet worden voorzien, maar het zou
vermijdbaar was geweest als het was voorzien.
20.2 “Overmacht” bestaat uit een gebeurtenis van een derde waarvoor de schuldenaar niet verantwoordelijk is.
verantwoordelijk is (bijv. oorlog, gevangenschap, diefstal, bevelen van de autoriteiten
bug, onbeschikbaarheid van computersystemen, enz.
idee van onvermijdelijkheid, zal het alle natuurlijke kennis of menselijke actie zijn die,
hoewel voorzienbaar of zelfs verondersteld, kan niet worden vermeden, noch op zichzelf noch in de
de gevolgen ervan.
20.3 Dergelijke gevallen verhinderen in de meeste gevallen dat de Klant of Costa do Vizir
alle of een deel van de verplichtingen uit het contract nakomen. Toevallige gebeurtenissen
of overmacht zijn die welke gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van rechtbanken
Portugees.
20.4 Geen der partijen kan jegens de ander aansprakelijk worden gesteld in geval van
het niet nakomen van haar verplichtingen als gevolg van onvoorziene omstandigheden of overmacht.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht de uitvoering van de overeenkomst zal opschorten, gedurende
beide partijen, de nakoming van hun wederzijdse verplichtingen en dat elk van de partijen
moeten de daaruit voortvloeiende kosten dragen.
21. PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
21.1 Costa do Vizir verwerkt persoonsgegevens, waarvoor zij verantwoordelijk is.
21.2 Wanneer de Klant de Costa do Vizir website bezoekt, kan het volgende worden verzameld
bepaalde informatie die nodig is voor een correcte dienstverlening. De
Vizir verwerkt de volgende categorie gegevens:
Identificatie- en contactgegevens: voornaam, achternaam, geboortedatum, adres,
nationaliteit, e-mailadres, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer, nummer van
persoonlijk identiteitsbewijs, fiscaal identificatienummer en eventueel
paspoort.
Commerciële gegevens voor de levering van diensten en/of producten;
Betalings- en retourgegevens.
▫ Andere gegevens: eventueel verstrekt door de Klant, begeleiders, bezoeken in
bepaalde specifieke situaties.
21.3 Indien de onontbeerlijk geachte informatie niet beschikbaar wordt gesteld, wordt de
Costa do Vizir is mogelijk niet in staat om de boeking te registreren of de ingediende claims te beheren
door de Klant, wat betekent dat de diensten mogelijk niet worden geleverd.
21.4 De verstrekte persoonsgegevens worden door Costa do Vizir verwerkt voor de volgende doeleinden
de volgende doeleinden:
Boekingen beheren die door de klant zijn aangevraagd;
Verstrekken van informatie of verduidelijking op verzoek van de Klant;
Informatie over boekingen sturen, bevestiging of documentatie sturen
voor de gemaakte boeking.
21.5 De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens verstrekt door de
Klant/gebruiker voor het boeken van kampeerplaatsen en accommodatie
aanvullende diensten, hetzij via de website of via de diensten van Costa do Vizir
interactie met de Klant (ontvangst van de Costa do Vizir, e-mail, enz.), is de uitvoering van de
overeenkomst tussen de partijen en het rechtmatige belang van Costa do Vizir bij het verlenen van de diensten
aan haar klanten.
21.6 De persoonsgegevens die worden verstrekt voor het verlenen van diensten en/of het leveren van
producten worden opgeslagen tijdens de contractuele relatie en nadat deze is beëindigd,
voor de maximale periode die nodig is om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen
toepasbaar. Zo kunnen persoonlijke gegevens met betrekking tot facturering en administratief beheer
worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar vanaf de datum van de akte.
21.7 De verwerkte informatie is bestemd voor Costa do Vizir, partners en
dienstverleners.
21.8 De Persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Costa do Vizir zijn niet
beschikbaar gesteld aan derden die buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Als dit in de toekomst
overdracht plaatsvindt, verbindt de Costa do Vizir zich ertoe ervoor te zorgen dat de
overdracht voldoet aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder met betrekking tot de
het bepalen van de geschiktheid van dat land met betrekking tot gegevensbescherming en de
vereisten die van toepassing zijn op dergelijke doorgiften, maar er worden geen gegevens doorgegeven
naar rechtsgebieden die geen garanties op veiligheid en bescherming bieden. Geen
Persoonlijke gegevens kunnen echter binnen en buiten de Europese Unie worden gedeeld
indien wettelijk vereist of om te voldoen aan wettelijke vereisten.
21.9 Indien Gebruiker en/of Klant gegevens van derden aan Costa do Vizir verstrekt, dient deze
verklaren dat zij de toestemming van deze derden heeft verkregen en een verklaring in die zin bijvoegen
wanneer het expliciet is dat de toestemming van deze derden is verkregen en het doel voor
gegevensverwerking.
21.10 Costa do Vizir kan Afnemer toestemming vragen voor toezending aan Afnemer.
tevredenheidsonderzoeken om de diensten te verbeteren, die
bij voorkeur per e-mail.
21.11 Costa do Vizir kan Afnemer om toestemming vragen voor toezending aan Afnemer van
commerciële communicatie, informatie over producten en diensten, aanbiedingen
promoties, nieuws (nieuwsbrieven en andere informatie).
21.12 Costa do Vizir kan Afnemer toestemming vragen voor toezending aan Afnemer.
uitnodigingen en het bekendmaken van evenementen.
21.13 De Klant heeft het recht om de toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
door een schriftelijke verklaring te sturen naar info@costadovizir.com
21.14 Naast het recht op informatie heeft de betrokkene het recht op
recht op toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, evenals het recht op
portabiliteit en bezwaar tegen verwerking door een schriftelijke verklaring te sturen naar
info@costadovizir.com
21.15 U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, dat is de
Nationale Commissie Gegevensbescherming (CNPD), via de volgende contactgegevens
beschikbaar gesteld door deze organisatie voor dit doel.
21.16 Costa do Vizir’s beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is te vinden op
op https://costadovizir.com/pt/politica-de-privacidade/
22. GARANTIE VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
In het geval dat een clausule van deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verklaard te zijn
nietig, blijven de overige algemene voorwaarden geldig
in overeenstemming met de overeengekomen Voorwaarden. De Costa do Vizir verbindt zich ertoe om de
clausule die door de nietigheid wordt aangetast, zoveel mogelijk aan te passen aan de bedoeling
die aanvankelijk door de partijen waren uitgesproken.
23. GESCHILLENBESLECHTING
23.1 In geval van een geschil met betrekking tot deze voorwaarden is de Klant
door de Costa do Vizir op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om een procedure van
conventionele bemiddeling of alternatieve methoden voor geschillenbeslechting.
23.2 Klachten over het niet leveren van diensten
contract moet schriftelijk en per brief door de Klant worden verzonden
aangetekend met ontvangstbevestiging ter attentie van de directie van Costa do Vizir, uiterlijk 30 dagen na
aan het einde van je verblijf.
23.3 Afnemer dient eerst contact op te nemen met Costa do Vizir om te trachten
het geschil in der minne schikken.
24. TOEPASSELIJK RECHT
Costa do Vizir’s algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door wetgeving
Portugees.
25. WIJZIGING VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN
25.1 Deze verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd en/of aangevuld.
de Costa do Vizir op elk moment.
25.2 In dit geval wordt de nieuwe versie van de verkoopvoorwaarden ter beschikking gesteld
door Costa do Vizir en is automatisch van toepassing op alle klanten met onmiddellijke ingang,
behalve voor boekingen gemaakt vóór de datum van publicatie van de nieuwe versie van de voorwaarden
en voorwaarden.
25.3 Voor deze reserveringen geldt de eerder geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden
blijft van toepassing.
Update: 06/02/2023